פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אילן הלויפרטי יצירת קשר:

שד שאול מלך 8, תל אביב

בית אמות משפט (קומה 8)

טל’ 077-9974772

מידע חשוב נוסף

תוכנית מתאר ארצית 38 (תמ”א 38)

תוכנית מתאר ארצית 38 (תמ"א 38)

מהי תוכנית מתאר ארצית?

תוכנית מתאר ארצית, נכתבה במסגרת הסדרתם של דיני התכנון והבנייה בישראל, מאושרת על ידי ממשלת ישראל, ותחולתה על כל שטח מדינת ישראל. השפעתה ניכרת בתכנון המחוזי והמקומי בנושאים בעלי חשיבות ציבורית כמו עקרונות בינוי ושימוש בחופים, דרכי תחבורה ועוד נושאים שיש להם חשיבות כלל ארצית.

תוכניות מעין אלה, קובעות מפרטים תכנוניים ברמה עקרונית וכללית. תחתיה קיימות תוכניות מתאר מחוזיות, תוכניות מתאר מקומית ותוכנית מפורטת הממלאות אחר הדרישות הכתובות בה ומוסיפות תכנון ספציפי, מפורט ומדויק על התכנון הכללי יותר שלה. בפועל, היא משמשת את הוועדות המחוזיות והמקומיות ומנחה אותן בעבודתן. הוועדה המקומית היא שמאשרת ביצוע שינויים בנכס.

הסבר על תמ”א 38 והרציונאל העומד בבסיסה

המלחמה הבאה תהיה רעידת אדמה“, על פי ההערכות, מבנים רבים מאוד בישראל (כ-% 40 מכלל המבנים) לא יעמדו ברעידה חזקה. מבנים אלה, ככל הנראה, לא נבנו על פי התקן המחמיר לעמידות מבנים ברעידות אדמה (ת”י 413) שנכנס לתוקף ב- 1975. לא ניתן למנוע רעידות אדמה, אך ניתן להיערך לקראתן וכך להקטין את הנזק שהן גורמות (מתוך אתר משרד הפנים).

תמ”א 38 היא תוכנית העוסקת ברעידות אדמה, שאושרה ביום 14/04/05. התוכנית מאפשרת מאפשר חיזוק מבנים שאינם עומדים בדרישות התקן לעמידות מבנים ברעידת אדמה. התקן התקבל בשנת 1975, ואיננו חל על מבנים שנבנו עד לשנת 1980. עלות מימוש התקן על מבנים אלו הנה גבוהה ביותר, ונוצר חשש שבשל העלות היקרה לא יחוזקו המבנים. מסיבה זו התעורר צורך לתמרץ את חיזוק המבנים, אשר ניתן בצורת תוספות בנייה שימסרו לקבלן כתשלום על עבודתו. כך יכולים הדיירים להבטיח לעצמם שקט נפשי ובניין מחוזק ועמיד בפני רעידות אדמה, מבלי לשאת בנטל הכספי, עבור חיזוק המבנה. בפועל, נכלל בעסקה גם שיפוץ חזית הבניין וכיוצ”ב.

חשוב לציין, כי תמ”א 38 לא חלה על המבנים הבאים:

• בניינים ומבנים אשר אינם מאוישים באופן תמידי, לדוגמא: מחסנים.

• בניינים עד שתי קומות, הבנויים על שטח של עד 400 מ”ר.

• בניינים שקיבלו צו הריסה סופי מבית המשפט.

• בניינים שנבנו לאחר שנת 1980.

זכויות והטבות המוקנות באופן בהתאם לתמ”א 38

תמ”א 38 מעניקה זכויות רבות לדיירי הבניין. חלקן זכויות שמבוצעות תמיד וחלקן זכויות אשר מבוצעות אך ורק במקרים ייחודיים.

להלן רשימת הזכויות וההטבות המוקנות בהתאם לתמ”א 38:

• ייצוב וחיזוק המבנה מפני רעידות אדמה.

• בנייה של אחת או יותר משלושת החלופות – קומה מפולשת, הרחבת הדירות עד 25 מ”ר, בניית קומה נוספת (אפשרות מועדפת על היזם).

• בנייה והוספה של מעלית נוסעים בתחום המבנה.

• שיפור ושיפוץ פני חדר המדרגות.

• שיפוץ ושיפור לובי הכניסה.

• שיפוץ ושיפור חזית הבניין.

• הוספת חניות.

• הוספת מרפסות שמש.

• חידוש הגינה.

• שביל גישה.

• שיפוץ חדר אשפה.

• חליפות ירוקות לבניין (טיפול במערכות המים, חשמל, מעטפת טרמית, גינון ועוד).

• פיצוי כספי.

לסיכום, התוכנית מאפשרת לקבל היתרי בנייה לחיזוק מבנים לצד תוספות בנייה היוצרות תמריץ לחיזוק המבנים.

*התוכן של אתר תמ”א 38 אינו תחליף לחוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק או מעודכן או מקיף. המסתמך על האתר, עושה זאת באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף