לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772

מתי ניתן לתבוע אכיפת חוזה?

מתי ניתן לתבוע אכיפת חוזה?

האם ניתן לתבוע אכיפת חוזה בכל מצב של הפרת חוזה? מה קובע חוק החוזים? ומה עמדת בית המשפט בעניין סעד של אכיפת חוזה? במאמר שלפניכם.

מטרתה של ההתקשרות החוזית היא לתת ביטוי משפטי להסכמות אליהן הגיעו הצדדים. בעת כריתת החוזה, כוונת הצדדים היא לכבדו ולקיים את ההתחייבויות הנובעות ממנו. אולם, למרות זאת, ישנם מקרים בהם מתרחשת הפרת חוזה. במצב שכזה, הצד אשר נפגע מן ההפרה, רשאי לפנות אל בית המשפט לקבלת סעד.

דיני החוזים מאפשרים לנפגע לקבל שלושה סוגי סעדים בגין הפרת חוזה : הראשון והעיקרי הוא אכיפת חוזה, השני הוא ביטול החוזה והסעד השלישי הוא סעד הפיצוי אשר יכול לעמוד כסעד בפני עצמו או כסעד משלים לשני הסעדים האחרים.

כאשר צד לחוזה ביצע הפרה אשר דינה, על פי החוזה, בטלתו של החוזה, רשאי הנפגע מן ההפרה לדרוש את אכיפתו של החוזה. אולם, ישנם ארבעה סייגים הקבועים בדין, אשר בהתקיימם לא תתאפשר אכיפת חוזה.

מהם הסייגים לקבלת הסעד של אכיפת חוזה ומהם הסעדים האחרים העומדים לרשות הנפגע?

הסייגים של אכיפת חוזה

ככלל, לא ימנע בית המשפט מצד לחוזה, את הסעד של אכיפת חוזה אלא כאשר מתקיים אחד מן המקרים המנויים בסעיף 3 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ואלו הם:

1. החוזה איננו בר ביצוע – ישנם מקרים בהם החוזה איננו בר ביצוע ולכן אכיפת חוזה אינה אפשרית.

2. אכיפת חוזה היא כפייה – כאשר משמעותה של אכיפת חוזה היא כפיה לעשות או לקבל עבודה אישית או שירות אישי, לא יעניק בית המשפט סעד של אכיפת חוזה.

3. פיקוח – במקרה שבו אכיפת חוזה, תדרוש מידה בלתי סבירה של פיקוח מצד בית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל, לא תתאפשר אכיפת חוזה.

4. עילה מיוחדת – העילה הרביעית בגינה לא יורה בית המשפט על אכיפת חוזה היא כאשר הדבר איננו צודק בנסיבות העניין. זוהי עילת סל המאפשרת לבית המשפט שיקול דעת רחב, במסגרתו ישקול את נסיבותיו של כל מקרה ויכריע האם ישנו מקום למתן סעד של אכיפת חוזה או אם לאו.

חשוב להדגיש כי אכיפת חוזה יכולה להתממש כאשר החוזה הוא ברור ומסוים. במצב שבו, פרשנותו של החוזה קשה ולא ניתן להבין את כוונות הצדדים, יתקשה בית המשפט להורות על אכיפת חוזה.

אכיפת חוזה איננה צודקת

העילה הרביעית המופיעה בסעיף 3 לחוק, היא עילה רחבה מאוד אשר קובעת כי בנסיבות בהן לא יהיה זה צודק לאכוף את החוזה, ידחה בית המשפט את תביעתו של הנפגע לסעד של אכיפת חוזה.
במסגרת עילה זו, בוחן בית המשפט את התנהגות הצדדים, את הנסיבות המיוחדות של המקרה, את איזון האינטרסים בין הצדדים וכיוצא באלה.

במסגרת שיקול הדעת אשר נתן המחוקק לבית המשפט, רשאי בית המשפט לקבוע כי אכיפת חוזה אינה צודקת, אף במקרה שבו עיגנו הצדדים בעצמם את האפשרות של אכיפת חוזה. כאשר בית המשפט מתרשם כי אכיפת חוזה מנוגדת לאינטרס הציבורי או לעקרונות היסוד של השיטה, ייתכן כי ידחה את התביעה לאכיפת חוזה.

הפרת חוזה – סעדים נוספים

צד לחוזה אשר נפגע מהפרת חוזה, רשאי לתבוע אכיפת חוזה. בית המשפט לא יסרב לתביעה של אכיפת חוזה, אלא במקרים המנויים בסעיף 3 לחוק. אלו תרופות עומדות לנפגע במקרים בהם לא ניתן לתבוע אכיפת חוזה? תרופת ביטול חוזה ותרופת הפיצוי.

סעד הביטול, בניגוד לסעד של אכיפת חוזה, הוא סעד עצמי אשר אינו דורש מן הנפגע לפנות אל בית המשפט. כל שעל הנפגע לעשות הוא לשלוח הודעת ביטול לצד המפר, תוך פרק זמן סביר מן הרגע שבו נודע לנפגע על הפרת החוזה. אופן ההודעה יהיה בדרך קבעו הצדדים בחוזה, בדואר רשום או בכל דרך מקובלת אחרת.

חשוב להבהיר כי הנפגע זכאי לבטל את החוזה רק במקרה של הפרה יסודית של החוזה. אם התרחשה הפרה שאינה יסודית, על הנפגע לתת למפר הזדמנות סבירה לקיים את החוזה ורק אם נמנע מלעשות כן, יוכל הנפגע לשלוח הודעת ביטול חוזה למפר.

סעיף 9 לחוק קובע את חובת ההשבה במקרה של ביטול חוזה. כאשר בוטל חוזה, ישיב כל צד לצד השני את מה שקיבל על פי החוזה. במידה והשבה בעין איננה אפשרית, ישולם השווי הכספי.

סעד הפיצוי יכול להיות סעד העומד בפני עצמו או סעד משלים לצד אכיפת חוזה או ביטולו. בית המשפט יפסוק לנפגע פיצויים בשל הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מן ההפרה. אין המדובר בכל נזק אלא רק בנזקים שמפר החוזה ראה אותם או שהיה עליו לראות.

אכיפת חוזה היא סעד לו זכאי הנפגע בשל הפרת חוזה. סעד זה יכול להתממש כאשר החוזה הוא ברור ומסוים כך שניתן לאוכפו. במקרים המנויים בסעיף 3 לחוק, לא יורה בית המשפט על אכיפת חוזה כאשר המחוקק נתן לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניין זה הבא לידי ביטוי בעילת סל.

עו”ד אילן הלוי (45), בוגר תואר ראשון ושני מאוניברסיטת ת”א. עוסק בתחום הנדל”ן מאז שנת 1987, בעל ניסיון רב בתחום התמ”א 38, וכן בעל ניסיון מקצועי רב כמנהל בגופים משמעותיים בתחום הנדל”ן.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אילן הלויכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: דגל.אין באמור לעיל ובאתר תמ”א 38 משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; כמו כן התוכן באתר תמה 38 לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן. כל המסתמך על המידע באתר תמ”א 38 עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד!

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אילן הלוי

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה

כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: כוכב.
פרטי יצירת קשר:

שד שאול מלך 8, תל אביב

בית אמות משפט (קומה 8)

טל’ 077-9974772


לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772


מידע חשוב נוסף